WIROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 09:08:23
Numer KRS: 0000976726
Numer REGON: 522369669
Numer NIP: 6751766504
Aktualna informacja wygenerowana z wykazu podatników VAT
Figuruje w rejestrze VAT
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko:
WIROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany:
6751766504
Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia):
Czynny
Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany:
522369669
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany:
0000976726
Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną:
SOŁTYSOWSKA 12G/22, 31-589 KRAKÓW
Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej:
-
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej:
-
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej:
-
Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK:
44114020040000370282533553
Data rejestracji jako podatnika VAT:
2022-07-01
Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna odmowy rejestracji:
-
Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna wykreślenia:
-
Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna przywrócenia:
-