XEBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-29 godz. 03:54:10
Numer KRS: 0000978067
Numer REGON: 020363023
Numer NIP: 8971719181
Aktualna informacja wygenerowana z wykazu podatników VAT
Figuruje w rejestrze VAT
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko:
XEBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany:
8971719181
Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia):
Czynny
Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany:
020363023
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany:
0000978067
Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną:
SUCHA 3, 50-086 WROCŁAW
Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej:
-
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej:
-
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej:
-
Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK:
02114011400000208967001038
03103015080000000823427001
03114011400000208967001020
04114011400000208967001002
09114011400000208967001009
13114011400000208967001034
20114011400000208967001005
30103015080000000823427000
31114011400000208967001001
40114011400000208967001033
46103015080000000823427003
57114011400000208967001018
67114011400000208967001032
70103013350000000823427500
73103015080000000823427002
73114011400000208967001021
74114011400000208967001003
Data rejestracji jako podatnika VAT:
2006-09-01
Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna odmowy rejestracji:
-
Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna wykreślenia:
-
Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT:
-
Podstawa prawna przywrócenia:
-