Typy abonamentu

Wszystkie typy abonamentu zapewniają możliwość:

  • nieograniczonego przeglądania wpisów do KRS, profili podmiotów (spółek), ich powiązań kapitałowo-osobowych oraz informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);
  • dostępu do profili pełnych (wraz z historią zmian) podmiotów (spółek) aktywnych oraz wykreślonych;
  • zapisywania profili podmiotów (spółek) w formacie PDF;
  • tworzenia nieograniczonej liczby subskrypcji podmiotów (spółek).
Poniższa tabela przedstawia zalety posiadania abonamentu w porównaniu z innymi formami korzystania z serwisu:

Treść Użytkownik anonimowy Użytkownik zalogowany Użytkownik abonamentowy
Łączna dzienna liczba wyświetleń (profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, rejestr REGON, pojedyncze wpisy do KRS) maksymalnie 3 maksymalnie 3 nielimitowana
Dostęp do danych historycznych (historia zmian) NIE TAK TAK
Powiadomienia emailowe o zmianach NIE NIE TAK
Koszt Za darmo Za darmo Jak wyżej

Więcej informacji na temat funkcjonalności serwisu znajdziesz w zakładce FAQ.