Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2021-01-18 13:41:33
Najnowszy numer MSiG:
010 z dnia 2021-01-18
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
7 565 935
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
82 589 790
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
710 364
Liczba aktywnych podmiotów:
567 203
Liczba nieaktywnych podmiotów:
143 161
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
664 833
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
534 617
Spółki jawne:
54 864
Spółki komandytowe:
51 337
Spółki akcyjne:
13 870
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 802
Spółki partnerskie:
3 343
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
45 531
Spółdzielnie:
16 353
Fundacje:
12 584
Stowarzyszenia:
8 093
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 961
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
208
Izby gospodarcze:
159
Związki pracodawców:
116
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki stowarzyszeń:
45
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
18
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Spółki europejskie:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
9
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Zrzeszenia transportu:
3
Instytucje filmowe:
3
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1