Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2019-12-08 16:00:11
Najnowszy numer MSiG:
236 z dnia 2019-12-06
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
6 386 875
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
76 850 406
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
655 604
Liczba aktywnych podmiotów:
533 166
Liczba nieaktywnych podmiotów:
122 438
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
611 753
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
489 046
Spółki jawne:
53 162
Spółki komandytowe:
46 145
Spółki akcyjne:
13 497
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 704
Spółki partnerskie:
3 199
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
43 851
Spółdzielnie:
16 206
Fundacje:
11 606
Stowarzyszenia:
7 800
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 757
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
207
Izby gospodarcze:
155
Związki pracodawców:
106
Związki zawodowe:
96
Cechy rzemieślnicze:
81
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
46
Związki stowarzyszeń:
44
Związki sportowe:
36
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
17
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Spółki europejskie:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
10
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
8
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
5
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Instytucje badawcze:
1