Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2022-01-17 12:15:10
Najnowszy numer MSiG:
010 z dnia 2022-01-17
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
8 727 458
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
88 130 977
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
770 473
Liczba aktywnych podmiotów:
607 677
Liczba nieaktywnych podmiotów:
162 796
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
723 279
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
587 958
Spółki jawne:
58 154
Spółki komandytowe:
52 340
Spółki akcyjne:
14 296
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 998
Spółki partnerskie:
3 533
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
47 194
Spółdzielnie:
16 483
Fundacje:
13 598
Stowarzyszenia:
8 363
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 192
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
844
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
210
Izby gospodarcze:
163
Związki pracodawców:
119
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Związki stowarzyszeń:
47
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
19
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Spółki europejskie:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
9
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Zrzeszenia transportu:
3
Instytucje filmowe:
3
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1