Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2020-01-11 17:49:46
Najnowszy numer MSiG:
006 z dnia 2020-01-10
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
6 433 378
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
77 257 680
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
659 731
Liczba aktywnych podmiotów:
535 570
Liczba nieaktywnych podmiotów:
124 161
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
615 741
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
492 280
Spółki jawne:
53 273
Spółki komandytowe:
46 727
Spółki akcyjne:
13 527
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 718
Spółki partnerskie:
3 216
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
43 990
Spółdzielnie:
16 215
Fundacje:
11 679
Stowarzyszenia:
7 835
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 776
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
207
Izby gospodarcze:
156
Związki pracodawców:
106
Związki zawodowe:
96
Cechy rzemieślnicze:
81
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
46
Związki stowarzyszeń:
45
Związki sportowe:
36
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
17
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Spółki europejskie:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
10
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
9
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
5
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Instytucje badawcze:
1