Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2021-09-22 11:36:53
Najnowszy numer MSiG:
184 z dnia 2021-09-22
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
8 298 472
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
86 348 593
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
749 536
Liczba aktywnych podmiotów:
592 351
Liczba nieaktywnych podmiotów:
157 185
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
702 824
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
568 939
Spółki jawne:
57 572
Spółki komandytowe:
51 814
Spółki akcyjne:
14 165
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 849
Spółki partnerskie:
3 485
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
46 712
Spółdzielnie:
16 463
Fundacje:
13 282
Stowarzyszenia:
8 296
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 121
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
844
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
210
Izby gospodarcze:
160
Związki pracodawców:
117
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki stowarzyszeń:
45
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
18
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Spółki europejskie:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
9
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Zrzeszenia transportu:
3
Instytucje filmowe:
3
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1