Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2020-11-27 22:44:20
Najnowszy numer MSiG:
232 z dnia 2020-11-27
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
7 495 381
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
81 975 056
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
704 086
Liczba aktywnych podmiotów:
563 629
Liczba nieaktywnych podmiotów:
140 457
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
658 741
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
529 391
Spółki jawne:
54 330
Spółki komandytowe:
51 097
Spółki akcyjne:
13 803
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 795
Spółki partnerskie:
3 325
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
45 345
Spółdzielnie:
16 334
Fundacje:
12 471
Stowarzyszenia:
8 062
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 939
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
208
Izby gospodarcze:
159
Związki pracodawców:
116
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki stowarzyszeń:
45
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
17
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Spółki europejskie:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
9
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
5
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1