Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2021-04-23 11:57:24
Najnowszy numer MSiG:
078 z dnia 2021-04-23
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
7 765 971
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
84 079 334
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
725 897
Liczba aktywnych podmiotów:
576 429
Liczba nieaktywnych podmiotów:
149 468
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
679 842
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
548 048
Spółki jawne:
56 050
Spółki komandytowe:
51 541
Spółki akcyjne:
13 976
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 816
Spółki partnerskie:
3 411
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
46 055
Spółdzielnie:
16 402
Fundacje:
12 894
Stowarzyszenia:
8 184
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 029
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
209
Izby gospodarcze:
159
Związki pracodawców:
117
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki stowarzyszeń:
45
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
18
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Spółki europejskie:
14
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
8
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Związki rzemiosła polskiego:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1