Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2021-11-26 13:10:50
Najnowszy numer MSiG:
229 z dnia 2021-11-26
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
8 648 117
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
87 406 152
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
760 133
Liczba aktywnych podmiotów:
599 957
Liczba nieaktywnych podmiotów:
160 176
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
713 149
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
578 645
Spółki jawne:
57 907
Spółki komandytowe:
51 971
Spółki akcyjne:
14 226
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 881
Spółki partnerskie:
3 519
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
46 984
Spółdzielnie:
16 475
Fundacje:
13 456
Stowarzyszenia:
8 334
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 162
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
844
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
240
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
210
Izby gospodarcze:
163
Związki pracodawców:
118
Związki zawodowe:
97
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Związki stowarzyszeń:
47
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
19
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Spółki europejskie:
14
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
9
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1