Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2023-12-10 05:02:30
Najnowszy numer MSiG:
237 z dnia 2023-12-07
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
11 315 723
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
98 931 450
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
884 606
Liczba aktywnych podmiotów:
678 187
Liczba nieaktywnych podmiotów:
206 419
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
833 564
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
690 742
Spółki jawne:
60 383
Spółki komandytowe:
55 929
Spółki akcyjne:
14 717
Spółki komandytowo-akcyjne:
8 075
Spółki partnerskie:
3 718
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
51 042
Spółdzielnie:
16 799
Fundacje:
16 018
Stowarzyszenia:
8 973
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 662
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
845
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
241
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
214
Izby gospodarcze:
164
Związki pracodawców:
127
Związki zawodowe:
98
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Związki stowarzyszeń:
49
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Spółki europejskie:
19
Instytucje gospodarki budżetowej:
19
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
12
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Polskie związki sportowe:
5
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Instytucje badawcze / instytucje działające w ramach sieci badawczej Łukasiewicz:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Inne organizacje przedsiębiorców:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1