Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2022-05-24 17:41:09
Najnowszy numer MSiG:
099 z dnia 2022-05-24
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
8 988 725
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
90 155 277
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
795 158
Liczba aktywnych podmiotów:
623 877
Liczba nieaktywnych podmiotów:
171 281
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
747 155
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
609 340
Spółki jawne:
58 686
Spółki komandytowe:
53 404
Spółki akcyjne:
14 409
Spółki komandytowo-akcyjne:
7 749
Spółki partnerskie:
3 567
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
48 003
Spółdzielnie:
16 564
Fundacje:
14 114
Stowarzyszenia:
8 473
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 284
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
844
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
241
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
210
Izby gospodarcze:
164
Związki pracodawców:
121
Związki zawodowe:
98
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Związki stowarzyszeń:
48
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
19
Spółki europejskie:
16
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
9
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Zrzeszenia transportu:
3
Instytucje filmowe:
3
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Instytucje badawcze / instytucje działające w ramach sieci badawczej Łukasiewicz:
1
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1