DOKTOR MECHANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-19 godz. 20:31:27
Numer KRS: 0000884511
Numer REGON: 388188862
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
388188862
NIP:
8442371789
status NIP:
-
nazwa:
DOKTOR MECHANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000884511
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
PODLASKIE
powiat:
Suwałki
gmina:
Suwałki
miejscowość:
Suwałki
ulica:
ul. Wojska Polskiego
nr nieruchomości:
100
nr lokalu:
9
kod pocztowy:
16400
miejscowość poczty:
Suwałki
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2021-02-17
data powstania:
2021-02-17
data rozpoczęcia działalności:
2021-02-17
data wpisu do REGON:
2021-02-17
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
3312Z
NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Pozostałe działalności według PKD
2511Z
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2562Z
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3311Z
NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
3319Z
NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
4520Z
KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI