DANSTAL INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 18:29:45
Numer KRS: 0000869701
Numer REGON: 387521510
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387521510
NIP:
5030084820
status NIP:
-
nazwa:
DANSTAL INOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000869701
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat:
golubsko-dobrzyński
gmina:
Ciechocin
miejscowość:
Elgiszewo
ulica:
-
nr nieruchomości:
139
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
87408
miejscowość poczty:
Ciechocin
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-11-17
data powstania:
2020-11-17
data rozpoczęcia działalności:
2020-11-17
data wpisu do REGON:
2020-11-17
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
2599Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Pozostałe działalności według PKD
2511Z
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2512Z
PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2529Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2562Z
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2591Z
PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2593Z
PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
2893Z
PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
3102Z
PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3109Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI