KI CONSULTING R.PAŹDZIERZ J.WALCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 19:14:28
Numer KRS: 0000868104
Numer REGON: 387521242
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387521242
NIP:
5223192571
status NIP:
-
nazwa:
KI CONSULTING R.PAŹDZIERZ J.WALCZUK SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000868104
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
Warszawa
gmina:
Włochy
miejscowość:
Warszawa
ulica:
ul. Szczęsna
nr nieruchomości:
26
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
02454
miejscowość poczty:
Warszawa
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-11-12
data powstania:
2020-11-12
data rozpoczęcia działalności:
2020-11-12
data wpisu do REGON:
2020-11-17
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
503043187
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
ADMIN@KICONSULTING.PL
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6202Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Pozostałe działalności według PKD
6201Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6203Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6209Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
9511Z
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
9512Z
NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO