CARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 17:20:00
Numer KRS: 0000869060
Numer REGON: 387505600
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387505600
NIP:
5170411288
status NIP:
-
nazwa:
CARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
115 - SPÓŁKI PARTNERSKIE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000869060
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
PODKARPACKIE
powiat:
Rzeszów
gmina:
Rzeszów
miejscowość:
Rzeszów
ulica:
ul. gen. Stanisława Maczka
nr nieruchomości:
6
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
35234
miejscowość poczty:
Rzeszów
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-11-13
data powstania:
2020-11-13
data rozpoczęcia działalności:
2020-11-13
data wpisu do REGON:
2020-11-16
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6910Z
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Pozostałe działalności według PKD
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA