FIZJOTERAPIA PAWEŁ MAŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 19:40:57
Numer KRS: 0000868999
Numer REGON: 387501890
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387501890
NIP:
5732922807
status NIP:
-
nazwa:
FIZJOTERAPIA PAWEŁ MAŁEK SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000868999
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŚLĄSKIE
powiat:
Częstochowa
gmina:
Częstochowa
miejscowość:
Częstochowa
ulica:
ul. Dekabrystów
nr nieruchomości:
10
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
41218
miejscowość poczty:
Częstochowa
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-11-12
data powstania:
2020-11-12
data rozpoczęcia działalności:
2020-11-12
data wpisu do REGON:
2020-11-13
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
8690A
DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
Pozostałe działalności według PKD
8690E
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA