LI PARIE J. LEWICKA, M. MAŁECKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 03:30:02
Numer KRS: 0000863667
Numer REGON: 387256478
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387256478
NIP:
5342627779
status NIP:
-
nazwa:
LI PARIE J. LEWICKA, M. MAŁECKA SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863667
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
pruszkowski
gmina:
Pruszków
miejscowość:
Pruszków
ulica:
ul. Parzniewska
nr nieruchomości:
4
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
05800
miejscowość poczty:
Pruszków
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-10
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Pozostałe działalności według PKD
1411Z
PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ
1412Z
PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
1413Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
1414Z
PRODUKCJA BIELIZNY
1419Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
1420Z
PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH
1431Z
PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH
1439Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ
3211Z
PRODUKCJA MONET
3212Z
PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH
3213Z
PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH
3220Z
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
3230Z
PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
3240Z
PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
3250Z
PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
3291Z
PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI
3299Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4641Z
SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
4642Z
SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
4761Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4799Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
6311Z
PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
6312Z
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
9609Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA