KRUSZCZYŃSKI KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-28 godz. 06:31:41
Numer KRS: 0000863960
Numer REGON: 387249202
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387249202
NIP:
8961598161
status NIP:
-
nazwa:
KRUSZCZYŃSKI KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863960
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
powiat:
wrocławski
gmina:
Siechnice
miejscowość:
Ozorzyce
ulica:
ul. Krasińskiego
nr nieruchomości:
G
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
55010
miejscowość poczty:
Święta Katarzyna
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-08
data powstania:
2020-10-08
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-08
data wpisu do REGON:
2020-10-09
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Pozostałe działalności według PKD
1411Z
PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ
1412Z
PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
1413Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
1414Z
PRODUKCJA BIELIZNY
1419Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
1420Z
PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH
1431Z
PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH
1439Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ
1610Z
PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2041Z
PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2361Z
PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
5590Z
POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
6810Z
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6820Z
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6831Z
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
6832Z
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
7010Z
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
7021Z
STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8110Z
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8121Z
NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8122Z
SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8129Z
POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
8130Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI