FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH "EMAUS"

Stan na dzień 2020-11-28 godz. 17:19:49
Numer KRS: 0000862508
Numer REGON: 387246623
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387246623
NIP:
9562363936
status NIP:
-
nazwa:
FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH "EMAUS"
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
148 - FUNDACJE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000862508
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat:
Toruń
gmina:
Toruń
miejscowość:
Toruń
ulica:
ul. Polna
nr nieruchomości:
8K
nr lokalu:
36
kod pocztowy:
87100
miejscowość poczty:
Toruń
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-07
data powstania:
2020-10-07
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-07
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Pozostałe działalności według PKD
1624Z
PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
1629Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2341Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
2349Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
3101Z
PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
3109Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
3240Z
PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
8230Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
8552Z
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ