ART SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-05 godz. 01:47:03
Numer KRS: 0000863608
Numer REGON: 387245345
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387245345
NIP:
6762586361
status NIP:
-
nazwa:
ART SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
216 - WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863608
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAŁOPOLSKIE
powiat:
Kraków
gmina:
Kraków-Śródmieście
miejscowość:
Kraków
ulica:
ul. Lubicz
nr nieruchomości:
3
nr lokalu:
113
kod pocztowy:
31034
miejscowość poczty:
Kraków
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
881239718
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
IULIIABONDARENKO.PE@GMAIL.CZOM
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Pozostałe działalności według PKD
1610Z
PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
1621Z
PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA
1622Z
PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH
1623Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
1624Z
PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
1629Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2311Z
PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO
2312Z
KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO
2313Z
PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
2314Z
PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH
2319Z
PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
2320Z
PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
2331Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK
2332Z
PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
2341Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
2342Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
2343Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH
2344Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2349Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2351Z
PRODUKCJA CEMENTU
2352Z
PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
2361Z
PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
2362Z
PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
2363Z
PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
2364Z
PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
2365Z
PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM
2369Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
2370Z
CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
2391Z
PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH
2399Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2511Z
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2512Z
PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2521Z
PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2529Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2530Z
PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
2540Z
PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI
2550Z
KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2561Z
OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2562Z
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2571Z
PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
2572Z
PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
2573Z
PRODUKCJA NARZĘDZI
2591Z
PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2592Z
PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
2593Z
PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
2594Z
PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
2599Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3101Z
PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
3102Z
PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3103Z
PRODUKCJA MATERACÓW
3109Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z
TYNKOWANIE
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z
POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z
MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7111Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
7112Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7120A
BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
7120B
POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7410Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7420Z
DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
7430Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8110Z
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8121Z
NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8122Z
SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8129Z
POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
8130Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI