PRAWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-12 godz. 18:48:56
Numer KRS: 0000864104
Numer REGON: 387242909
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387242909
NIP:
9731074012
status NIP:
-
nazwa:
PRAWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000864104
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
LUBUSKIE
powiat:
Zielona Góra
gmina:
Zielona Góra
miejscowość:
Zielona Góra
ulica:
ul. Mahoniowa
nr nieruchomości:
44
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
65128
miejscowość poczty:
Zielona Góra
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-08
data powstania:
2020-10-08
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-08
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
666138029
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
BIURO@PRAWM.PL
adres strony internetowej:
WWW.PRAWM.PL
Działalność przeważająca według PKD
2651Z
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
Pozostałe działalności według PKD
2611Z
PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2612Z
PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
2620Z
PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2630Z
PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2640Z
PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
2652Z
PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
2660Z
PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
2670Z
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
2680Z
PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2711Z
PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
2712Z
PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2720Z
PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
2731Z
PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
2732Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
2733Z
PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
2740Z
PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2751Z
PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2752Z
PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2790Z
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
4222Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4741Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4778Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6201Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6202Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
6203Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6209Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
7410Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
9511Z
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
9512Z
NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
9521Z
NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
9522Z
NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
9523Z
NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
9524Z
NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
9525Z
NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII
9529Z
NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO