NAUGHTYMARQUE KAMIŃSKI JABŁOŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 03:55:32
Numer KRS: 0000862239
Numer REGON: 387240589
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387240589
NIP:
6381842991
status NIP:
-
nazwa:
NAUGHTYMARQUE KAMIŃSKI JABŁOŃSKI SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000862239
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŚLĄSKIE
powiat:
pszczyński
gmina:
Pszczyna
miejscowość:
Ćwiklice
ulica:
ul. Spokojna
nr nieruchomości:
81
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
43229
miejscowość poczty:
Pszczyna
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-08
data powstania:
2020-10-08
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-08
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
2020-11-12
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
504367353
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
NAUGHTYMARQUE@GMAIL.COM
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Pozostałe działalności według PKD
4771Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7311Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH