MIERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-25 godz. 11:36:08
Numer KRS: 0000863674
Numer REGON: 387218621
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387218621
NIP:
6572955246
status NIP:
-
nazwa:
MIERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863674
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat:
Kielce
gmina:
Kielce
miejscowość:
Kielce
ulica:
ul. Prosta
nr nieruchomości:
29
nr lokalu:
2
kod pocztowy:
25371
miejscowość poczty:
Kielce
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-06
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4671Z
SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Pozostałe działalności według PKD
2521Z
PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3311Z
NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
4673Z
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4674Z
SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
4676Z
SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
4690Z
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4778Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4799Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
5210B
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW