EKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 03:35:00
Numer KRS: 0000863647
Numer REGON: 387216869
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387216869
NIP:
9731073923
status NIP:
-
nazwa:
EKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863647
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
LUBUSKIE
powiat:
zielonogórski
gmina:
Czerwieńsk
miejscowość:
Płoty
ulica:
ul. Rzemieślnicza
nr nieruchomości:
19
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
66016
miejscowość poczty:
Czerwieńsk
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-06
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
3521Z
WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
Pozostałe działalności według PKD
0113Z
UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH
0119Z
POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
0129Z
UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
3511Z
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3512Z
PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3513Z
DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3514Z
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
3522Z
DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
3523Z
HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM