GLOBAL FOREST PRODUCTS HORNIG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 03:36:23
Numer KRS: 0000863447
Numer REGON: 387202086
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387202086
NIP:
9261684918
status NIP:
-
nazwa:
GLOBAL FOREST PRODUCTS HORNIG SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
216 - WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863447
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
LUBUSKIE
powiat:
krośnieński
gmina:
Gubin
miejscowość:
Gubin
ulica:
ul. Krzywa
nr nieruchomości:
1
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
66620
miejscowość poczty:
Gubin
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-05
data powstania:
2020-10-05
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-05
data wpisu do REGON:
2020-10-05
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
48532721500
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
G.F.P.HARNIG@GMAIL.COM
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
0230Z
POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA
Pozostałe działalności według PKD
0220Z
POZYSKIWANIE DREWNA
4622Z
SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
4631Z
SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
4638Z
SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
4690Z
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4719Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH