BOSO SOLIMAN, BOGDAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-28 godz. 06:33:20
Numer KRS: 0000853108
Numer REGON: 386676882
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386676882
NIP:
7322200346
status NIP:
-
nazwa:
BOSO SOLIMAN, BOGDAN SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000853108
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŁÓDZKIE
powiat:
zgierski
gmina:
Aleksandrów Łódzki
miejscowość:
Rąbień
ulica:
ul. Słowiańska
nr nieruchomości:
47
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
95070
miejscowość poczty:
Aleksandrów Łódzki
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-08-03
data powstania:
2020-08-03
data rozpoczęcia działalności:
2020-08-03
data wpisu do REGON:
2020-08-03
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
5610A
RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Pozostałe działalności według PKD
5610B
RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5621Z
PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
5629Z
POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
5630Z
PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW