SUNERGIA TRADE XII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-08-15 godz. 19:11:35
Numer KRS: 0000846449
Numer REGON: 386316830
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386316830
NIP:
1182210027
status NIP:
-
nazwa:
SUNERGIA TRADE XII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000846449
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
warszawski zachodni
gmina:
Łomianki
miejscowość:
Łomianki
ulica:
ul. Żwirowa
nr nieruchomości:
12
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
05092
miejscowość poczty:
Łomianki
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-17
data powstania:
2020-06-17
data rozpoczęcia działalności:
2020-06-17
data wpisu do REGON:
2020-06-18
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
3511Z
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pozostałe działalności według PKD
3512Z
PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3513Z
DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3514Z
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH