DENISE BEAUTY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-08-15 godz. 18:36:10
Numer KRS: 0000846170
Numer REGON: 385720606
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
385720606
NIP:
5981646772
status NIP:
-
nazwa:
DENISE BEAUTY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
216 - WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000846170
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
LUBUSKIE
powiat:
słubicki
gmina:
Słubice
miejscowość:
Słubice
ulica:
Osiedle Świerkowe
nr nieruchomości:
6E
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
69100
miejscowość poczty:
Słubice
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-16
data powstania:
2020-03-02
data rozpoczęcia działalności:
2020-03-02
data wpisu do REGON:
2020-03-04
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
575880230
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
9602Z
FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Pozostałe działalności według PKD
1085Z
WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
4645Z
SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
4711Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4719Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4775Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4941Z
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5221Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
5610A
RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5621Z
PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
5629Z
POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
5630Z
PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7810Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
7830Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8560Z
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
8621Z
PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
8622Z
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
8690A
DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
8690D
DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
8690E
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9604Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
9609Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA