ART-ROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-30 godz. 17:05:30
Numer KRS: 0000821216
Numer REGON: 385234580
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
385234580
NIP:
7393935859
status NIP:
-
nazwa:
ART-ROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000821216
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat:
Olsztyn
gmina:
Olsztyn
miejscowość:
Olsztyn
ulica:
ul. Na Skarpie
nr nieruchomości:
7
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
10078
miejscowość poczty:
Olsztyn
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-01-03
data powstania:
2020-01-03
data rozpoczęcia działalności:
2020-01-03
data wpisu do REGON:
2020-01-09
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Pozostałe działalności według PKD
2511Z
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
4211Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
4212Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
4213Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
4291Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4941Z
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW