JUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-09-26 godz. 14:34:51
Numer KRS: 0000847620
Numer REGON: 362175727
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
362175727
NIP:
9372675704
status NIP:
-
nazwa:
JUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
115 - SPÓŁKI PARTNERSKIE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000847620
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŚLĄSKIE
powiat:
Bielsko-Biała
gmina:
Bielsko-Biała
miejscowość:
Bielsko-Biała
ulica:
ul. Podwale
nr nieruchomości:
45
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
43300
miejscowość poczty:
Bielsko-Biała
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-26
data powstania:
2015-08-03
data rozpoczęcia działalności:
2015-08-03
data wpisu do REGON:
2015-08-05
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
biuro@kancelaria_hk.pl
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6910Z
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Pozostałe działalności według PKD
6920Z
DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA