LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 18:33:34
Numer KRS: 0000847392
Numer REGON: 144397514
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
144397514
NIP:
5213614823
status NIP:
-
nazwa:
LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000847392
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
Warszawa
gmina:
Śródmieście
miejscowość:
Warszawa
ulica:
ul. Zajęcza
nr nieruchomości:
2 B
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
00351
miejscowość poczty:
Warszawa
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-25
data powstania:
2011-08-22
data rozpoczęcia działalności:
2011-08-22
data wpisu do REGON:
2011-08-31
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
0602350168
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
inga@jaroszuk.pl
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6910Z
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Pozostałe działalności według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.