Stan na dzień 2020-05-27 godz. 14:24:40
Numer KRS: 0000304562
Numer REGON: 020363023
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Adres siedziby
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Daty związane z działalnością podmiotu
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Daty związane z działalnością podmiotu
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Działalność przeważająca według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Pozostałe działalności według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.