SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA BRZEZINKI"

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 14:57:32
Numer KRS: 0000077300
Numer REGON: 017501418
Numer NIP: 1251200866
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
017501418
NIP:
1251200866
status NIP:
-
nazwa:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA BRZEZINKI"
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
140 - SPÓŁDZIELNIE
kod i nazwa formy własności:
215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000077300
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
wołomiński
gmina:
Zielonka
miejscowość:
Zielonka
ulica:
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
nr nieruchomości:
7
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
05220
miejscowość poczty:
Zielonka
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2001-12-31
data powstania:
2001-12-31
data rozpoczęcia działalności:
2002-04-10
data wpisu do REGON:
-
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Pozostałe działalności według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.