TANIS M. PYZARA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 07:09:49
Numer KRS: 0001093915
Numer REGON: 830402598
Numer NIP: 8652071734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-03-15
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4330/24/564]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2024-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIS M. PYZARA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2024-03-15 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-03-15 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2024-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. HANDLOWA nr domu 1 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2024-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu11 MARCA 2024R., NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ BORZĘCKI W STALOWEJ WOLI, REP. A NR 1006/20242024-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2024-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.03.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ TANIS K.T.M.A. PYZARA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI (KRS: KRS 0000065007) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO  AKCYJNĄ. UCHWAŁA Z DNIA 1 MARCA 2024R., PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TANIS K.T.M.A. PYZARA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI (KRS: KRS 0000065007) W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ TANIS K.T.M.A. PYZARA SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO  AKCYJNĄ, OBJETA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BORZĘCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STALOWEJ WOLI, REP 1006/20242024-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTANIS K.T.M.A. PYZARA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2024-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2024-03-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000065007 2024-03-15 do dziś
5. Numer REGON8304025982024-03-15 do dziś
6. Numer NIP86520717342024-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZARA2024-03-15 do dziś
2. ImionaMARCIN STANISŁAW2024-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-15 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2024-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-03-15 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego921598,00 ZŁ2024-03-15 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji9215982024-03-15 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2024-03-15 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego921598,00 ZŁ2024-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport1921598,00 ZŁ2024-03-15 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2024-03-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4740122024-03-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-03-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2024-03-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4475862024-03-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2024-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZARA2024-03-15 do dziś
2. ImionaMARCIN STANISŁAW2024-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPYZARA2024-03-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HENRYKA2024-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2024-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2024-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2024-03-15 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2024-03-15 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-15 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-15 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-15 do dziś
646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2024-03-15 do dziś
747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2024-03-15 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2024-03-15 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów