HPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000995575
Numer REGON: 000601998
Numer NIP: 7722418161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-04-06
Sygnatura akt[RDF/479233/23/777]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2022-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 94-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.08.2022 NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 1960/20222022-10-12 do dziś
213.12.2022 NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU , REPERTORIUM A 2933/2022-ZMIANA TREŚCI : PAR. 7 UST. 1,PAR. 8, PAR. 9 UST. 1, PAR. 9 UST 3, PAR. 14 UST. 2 ,PAR. 18 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI2023-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-10-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.08.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: HPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: HPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 1 SIERPNIA 2022R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2022R., REP A NR 1960/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-10-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000768093 2022-10-12 do dziś
5. Numer REGON0006019982022-10-12 do dziś
6. Numer NIP77224181612022-10-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMROZIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaZENONA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2022-10-12 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNOIŃSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaIRENA AGNIESZKA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDYCH2022-10-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2022-10-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaMARIANNA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATARSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaJULITA MAGDALENA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZKA2023-02-20 do dziś
2. ImionaURSZULA JÓZEFA2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-02-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2023-02-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2023-02-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2023-02-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-02-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZKA2023-02-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZTERECH KOMPLEMENTARIUSZY2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZKA2023-02-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMROZIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaZENONA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2022-10-12 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNOIŃSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaIRENA AGNIESZKA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDYCH2022-10-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2022-10-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaMARIANNA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATARSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaJULITA MAGDALENA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-12 do dziś
245 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-10-12 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-10-12 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-10-12 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-12 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-10-12 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-12 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2023 okres OD 12.10.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów