FIRMA HANDLOWA „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000991504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-05-30
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4645/23/190]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531587132 NIP 75426261072022-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2022-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. STRZELECKA nr domu 53A kod pocztowy 45-525 poczta OPOLE kraj POLSKA 2022-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.08.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3815/20222022-10-31 do dziś
201.02.2023 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY MORAWSKA- JAWORSKA KAROLINA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARCINA BRYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1347/2023, ZMIANA §§: 5, 6, 10 UST.1, 11; DODANO §14A2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.08.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3815/20222022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „EURO-STANDARD” SPÓŁKA CYWILNA ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL, SPÓŁKA CYWILNA2022-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-10-31 do dziś
5. Numer REGON5315871322022-10-31 do dziś
6. Numer NIP75426261072022-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-10-31 do dziś
2. ImionaANTONI2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaSZYMON JACEK2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-04-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2023-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-04-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 5.000.000,00 ZŁ (PIĘCIU MILIONÓW ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY.2022-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2023-04-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2023-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-10-31 do dziś
2. ImionaANTONI2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-03-09 do dziś
21. NazwiskoKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-03-09 do dziś
31. NazwiskoKRÓL2023-03-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-03-09 do dziś
41. NazwiskoKRÓL2023-05-30 do dziś
2. ImionaSZYMON JACEK2023-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2022-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-10-31 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-10-31 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-10-31 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-10-31 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-10-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-31 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-10-31 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2022-10-31 do dziś
938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów