FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000991005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/12087/22/532]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2022-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. ALEJA ZJEDNOCZONEJ EUROPY nr domu 29 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ JASTRZĘBIE - BZIE2022-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2022-09-07 do dziś
3. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. PSZCZYŃSKA nr domu 416 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SKLEP JOLA 12022-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2022-09-07 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. BORYŃSKA nr domu 19C kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SKLEP JOLA 22022-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2022-09-07 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻORY ulica OSIEDLE KORFANTEGO nr domu 23 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SKLEP JOLA 32022-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2022-09-07 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻORY ulica OSIEDLE SIKORSKIEGO nr domu 33G kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
51. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SKLEP JOLA 42022-09-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2022-09-07 do dziś
3. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. WŁOŚCIAŃSKA nr domu 28 kod pocztowy 44-251 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2022 R. - REP. A NR 9136/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAWISZA. KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH2022-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaJAN2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000.00 ZŁ2022-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000.00 ZŁ2022-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000.00 ZŁ2022-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2022-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaJAN2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-09-07 do dziś
21. NazwiskoŁACH2022-09-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-09-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-09-07 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-07 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-07 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2022-09-07 do dziś
592 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2022-09-07 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-07 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-09-07 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów