„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000976782
Numer REGON: 450088905
Numer NIP: 7190005635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/7347/22/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat GRAJEWSKI gmina GRAJEWO miejscowość GRAJEWO2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GRAJEWO ulica UL. ELEWATORSKA nr domu 9 kod pocztowy 19-203 poczta GRAJEWO kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W GRAJEWIE ODDZIAŁ W REDZIE2022-07-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość REDA2022-07-01 do dziś
3. Adresmiejscowość REDA ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 26 kod pocztowy 84-240 poczta REDA kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.05.2022 R., W KN ADRIANA ŁUKASZA SURAWSKIEGO W GRAJEWIE, REP. A 1014/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ; 30.05.2022 R. W KN ADRIANA ŁUKASZA SURAWSKIEGO W GRAJEWIE, REP. A 1023/2022 SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2022 R., REP. A 1014/20222022-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.05.2022, SPÓŁKA „BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GRAJEWIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W SPÓŁKĘ „BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GRAJEWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W DNIU 30 MAJA 2022 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ADRIANA ŁUKASZA SURAWSKIEGO W KANCELARIA NOTARIALNEJ W GRAJEWIE REP. A NR 1014/20222022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000068089 2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON4500889052022-07-01 do dziś
6. Numer NIP71900056352022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaMAREK2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2022-07-01 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5157,00 PLN2022-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5157,00 PLN2022-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5157,00 PLN2022-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2022-07-01 do dziś
2. ImionaANNA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIO2022-07-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2022-07-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaMAREK2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2022-07-01 do dziś
2. ImionaANNA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIO2022-07-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2022-07-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2022-07-01 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-07-01 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-07-01 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-07-01 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-07-01 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-07-01 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-07-01 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-07-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów