GS TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000973467
Numer REGON: 522186101
Numer NIP: 8571934042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14436/22/72]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina TRZEBIATÓW miejscowość TRZEBIATÓW2022-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBIATÓW ulica UL. RYNEK nr domu 2 kod pocztowy 72-320 poczta TRZEBIATÓW kraj POLSKA 2022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.02.2022 R., NOTARIUSZ WITOLD MISZEL, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH, REPERTORIUM A NUMER 451/20222022-06-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2022 R. REPERTORIUM A NR 3376/2022, NOTARIUSZ WITOLD MISZEL, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W § 6 DODANO PKT 17 I ZMIENIONO TREŚĆ § 18 UST. 102022-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.11.2021, UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA Z SIEDZIBĄ W TRZEBIATOWIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMĄ GS TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” , SPÓŁDZIELNIA2022-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000096980 2022-06-01 do dziś
5. Numer REGON0003834842022-06-01 do dziś
6. Numer NIP85702033362022-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUŁA2022-06-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.247.000 ZŁOTYCH2022-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOŚ2022-06-01 do dziś
2. ImionaDANIEL JERZY2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały715 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 715.000 00 ZŁOTYCH2022-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOŚ2022-06-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały757 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 757.000 00 ZŁOTYCH2022-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5473000,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUŁA2022-06-01 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOŚ2022-06-01 do dziś
2. ImionaDANIEL JERZY2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARNO2022-06-01 do dziś
2. ImionaEDWARD2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁOŚ2022-06-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-01 do dziś
21. NazwiskoŁAKOMY2022-06-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-01 do dziś
31. NazwiskoKONDEJ2022-06-01 do dziś
2. ImionaEDWARD LESZEK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2022-06-01 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-06-01 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-01 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-06-01 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-06-01 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2022-06-01 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2022-06-01 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów