FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000965980
Numer REGON: 271235351
Numer NIP: 6340140849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502773/23/296]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271235351 NIP 63401408492022-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2022-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 40-824 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2021 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART; KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 2; REPERTORIUM A NUMER 46520/20212022-07-22 do dziś
210.01.2023 R.; ZASTĘPCA NOTARIALNY PATRYCJA HANSZTEL ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA TOMASZA ZAPART; KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 2; REPERTORIUM A NUMER 323/2023, ZMIENIONO PAR 4 UST 1 UMOWY2023-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.12.2021, NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KSH W ZWIĄZKU Z ART. 572 KSH PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NUMER 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 28.12.2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA ZAPART W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A 46520/2021.2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA PIGWA J.MUCHA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA2022-07-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000108121 2022-07-22 do dziś
5. Numer REGON2712353512022-07-22 do dziś
6. Numer NIP63401408492022-07-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 9 750,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJAN2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 9 750,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALBARCZYK2022-07-22 do dziś
2. ImionaOLGA ANNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 9 750,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2022-07-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 9 750,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego39000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJERZY2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJAN2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALBARCZYK2022-07-22 do dziś
2. ImionaOLGA ANNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2022-07-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-22 do dziś
753 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2022-07-22 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2023-03-15 do dziś
991 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2023-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów