TALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 08:22:10
Numer KRS: 0000956314
Numer REGON: 521334440
Numer NIP: 9372741832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1832/24/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2022-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica UL. BIELSKA nr domu 30 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ2022-09-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2022-09-26 do dziś
3. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 408 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2022-09-26 do dziś
21. Firma oddziałuTALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ2022-09-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ miejscowość GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ2022-09-26 do dziś
3. Adresmiejscowość GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ ulica UL. UZDROWISKOWA nr domu 37 kod pocztowy 43-230 poczta GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2022-09-26 do dziś
31. Firma oddziałuTALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WILAMOWICACH2022-09-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILAMOWICE miejscowość WILAMOWICE2022-09-26 do dziś
3. Adresmiejscowość WILAMOWICE ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 43-330 poczta WILAMOWICE kraj POLSKA 2022-09-26 do dziś
41. Firma oddziałuTALKATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JAWORZU2022-09-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2022-09-26 do dziś
3. Adresmiejscowość JAWORZE ulica UL. PAŁACOWA nr domu 3 kod pocztowy 43-382 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2022-09-26 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.20222022-02-28 do dziś
229.11.2023, REP. A NR 10626/2023, NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ - DODANO §182023-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILEK2022-02-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN2022-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANAT2024-03-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2024-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN2024-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANAT2024-03-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2024-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILEK2022-02-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2022-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2022-02-28 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-02-28 do dziś
385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2022-02-28 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-28 do dziś
593 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów