BOOKCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000956128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/332/22/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18.12.2021 R. NOTARIUSZ ANNA HACKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29 LOK. 3 00-071 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 3263/20212022-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORYL2022-03-02 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2022-03-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2022-03-02 do dziś
2. ImionaEMMA IZABELLA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIAŃSKA SMAKOSZ2022-03-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOROTA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2022-03-02 do dziś
2. ImionaTERESA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANOWNIK2022-03-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORYL2022-03-02 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-02 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-02 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-03-02 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2022-03-02 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2022-03-02 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-03-02 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2022-03-02 do dziś
858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2022-03-02 do dziś
958 13 Z WYDAWANIE GAZET2022-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów