GSG KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GOCH SOBAŃSKA I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000950653
Numer REGON: 384967894
Numer NIP: 9552534885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4089/22/469]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GOCH SOBAŃSKA I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 3 nr lokalu 4 kod pocztowy 70-952 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R., REP. A NR 223/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA WICYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY ANDRZEJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2022-02-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 2022 R., REP. A NR 844/2022, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA §7, §8, §9, §13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2022-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.01.2022, JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH PARTNERÓW PROWADZĄCYCH SPRAWY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ.2022-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGSG KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GOCH SOBAŃSKA I PARTNERZY, SPÓŁKA PARTNERSKA2022-02-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-02-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000816530 2022-02-04 do dziś
5. Numer REGON3849678942022-02-04 do dziś
6. Numer NIP95525348852022-02-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCH2022-02-04 do dziś
2. ImionaROBERT ROMAN2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKA2022-02-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2022-05-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCH PULIT2022-05-24 do dziś
2. ImionaDIANA MAGDALENA2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2022-05-24 do dziś
2. ImionaANNA2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ.2022-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2022-05-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCH2022-02-04 do dziś
2. ImionaROBERT ROMAN2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKA2022-02-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów