HERTZ FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000934621
Numer REGON: 380585210
Numer NIP: 5472204132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2028/22/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380585210 NIP 54722041322021-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2021-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2021-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.10.2021 R., REPERTORIUM A NR 9678/2021, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ OLGI MAŁACHWIEJ I KONRADA MAŁACHWIEJA BIELSKO-BIAŁA UL. 3 MAJA 19/12021-11-25 do dziś
221.02.2022 REPERTORIUM A NR 1633/2022 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ OLGI MAŁACHWIEJ I KONRADA MAŁACHWIEJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 ZMIANA PARAGRAFÓW 5 I 6 UMOWY SPÓŁKI2022-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-11-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.10.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 571 KSH. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI HERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. W SPÓŁKĘ HERTZ FITNESS SPÓŁKA Z O.O. ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ HERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.2021-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-11-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000737942 2021-11-25 do dziś
5. Numer REGON3805852102021-11-25 do dziś
6. Numer NIP54722041322021-11-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKOWSKI2021-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.600,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2021-11-25 do dziś
2. ImionaKAMIL2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.750,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2022-03-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.550,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego32500,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. PRAWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM BANKOWYM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE PREZESOWI ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2021-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKOWSKI2021-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2021-11-25 do dziś
2. ImionaKAMIL2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2021-11-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2021-11-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2021-11-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-25 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-25 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2021-11-25 do dziś
546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2021-11-25 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-11-25 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-25 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-11-25 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów