BP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000924787
Numer REGON: 012742471
Numer NIP: 9511728368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384612/22/474]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0127424712021-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWINOWSKA nr domu 17 kod pocztowy 02-856 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTECHEM@TECHEM.COM.PL2021-10-01 do dziś
4. Adres strony internetowejTECHEM.COM.PL2021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2021 R., REP. A NR 1537/2021, NOTARIUSZ PAULINA PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale2.08.2021, 02.08.2021 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BP TECHEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 02 SIERPNIA 2021 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM PAULINĄ PIOTROWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĄ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 1537/20212021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2021-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000050522 2021-10-01 do dziś
5. Numer REGON0127424712021-10-01 do dziś
6. Numer NIP95117283682021-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISŁY2021-10-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.500,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-10-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 687.600,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADA2021-10-01 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENNA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 521 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.452.070,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADA2021-10-01 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MAREK2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.625.000,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2021-10-01 do dziś
2. ImionaZENON JÓZEF2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1420360542021-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000338437 2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.234.800,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16610000,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISŁY2021-10-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADA2021-10-01 do dziś
2. ImionaANNA IRENA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADA2021-10-01 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENNA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃCZYK2021-10-01 do dziś
2. ImionaANNA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁADA2021-10-01 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MAREK2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
21. NazwiskoBARAN2021-10-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
31. NazwiskoLUDWIKOWSKA BARCIC2021-10-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARPIŃSKI2021-10-01 do dziś
2. ImionaZENON JÓZEF2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2021-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-10-01 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-10-01 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-01 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-10-01 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-10-01 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-10-01 do dziś
784 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2021-10-01 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-10-01 do dziś
922 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów