CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000923230
Numer REGON: 092471251
Numer NIP: 9671053672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409188/22/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092471251 NIP 96710536722021-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2021-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KS. JÓZEFA SCHULZA nr domu 3 kod pocztowy 85-315 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-09-2021 R., NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA GUTMANSKA-PAWŁOWSKA, DAWID ROGALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WEŁNIANY RYNEK 2, 85-036 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NUMER 7570/20212021-10-01 do dziś
214-12-2021 R., REP. A NR 10956/2021, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA GUTMANSKA-PAWŁOWSKA, DAWID ROGALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WEŁNIANY RYNEK 2, 85-036 BYDGOSZCZ, ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 1, PAR. 7, PAR. 10, UCHYLONO: PAR. 6 UST. 4 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.09.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 I NAST. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2021 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7570/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, DAWID ROGALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WEŁNIANY RYNEK 2, 85-036 BYDGOSZCZ.2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2021-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000159172 2021-10-01 do dziś
5. Numer REGON0924712512021-10-01 do dziś
6. Numer NIP96710536722021-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2021-10-01 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ2022-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2021-10-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA CECYLIA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ2022-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA TRZEBIŃSKA2021-10-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ2022-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2021-10-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ2022-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000000,00 ZŁ2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2021-10-01 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA TRZEBIŃSKA2021-10-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2021-10-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJCHRZAK2021-10-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-10-01 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-01 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-01 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-01 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-10-01 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-10-01 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-10-01 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-10-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów