BOYD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000921379
Numer REGON: 389954070
Numer NIP: 6343001284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/8045/22/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOYD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2022-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. PSZCZYŃSKA nr domu 309 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.05.2021R., REP A NR 23260/2021, NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, IL.WŁADYSŁAWA IV 49/1; REP A NR 4561/2021, NOTARIUSZ LESZEK SOLECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, UL.SOBIESKIEGO 318; ZMIENIONO NUMERACJĘ §§: 13, 14, 15, 16, 17; ZMIENIONO PARAGRAF 17 UST.2 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-09-16 do dziś
214.03.2022R., REP A NR 1313/2022, NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL.WŁADYSŁAWA IV 49/1; R; ZMIENIONO PARAGRAF 1 UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2022-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAAVID THERMALLOY UK LIMITED2021-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2022-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUIJGROK2021-09-16 do dziś
2. ImionaJOHANNES PETRUS CORNELIS2021-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUIK2021-09-16 do dziś
2. ImionaERIC KAREL2021-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHIVES2021-09-16 do dziś
2. ImionaJEREMIAH JOSEPH2021-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZMIT2022-01-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-28 do dziś
21. NazwiskoFEDKO2022-01-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2021-09-16 do dziś
224 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2021-09-16 do dziś
324 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2021-09-16 do dziś
425 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2021-09-16 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-09-16 do dziś
628 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2021-09-16 do dziś
728 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2021-09-16 do dziś
828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-16 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów