EMPOL MAURER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000911417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/390957/22/535]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2021-08-09 do dziś
3. NazwaEMPOL MAURER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2021-08-09 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejEMPOL MAURER GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2021-08-09 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoHANDELSREGISTER HRB 102872 AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN2021-08-09 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-09 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2021-08-09 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. TWORZEŃ nr domu 51 kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2021-08-09 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego HESJA (HESSEN) miejscowość FRANKFURT NAD MENEM ulica VILBELER LANDSTRASSE nr domu 41 nr lokalu kod pocztowy 60388 poczta FRANKFURT NAD MENEM 2021-08-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI JEST JEDEN DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, REPREZENTUJE ON FIRMĘ INDYWIDUALNIE; JEŚLI JEST KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, FIRMA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB PRZEZ JEDNEGO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE PRZYZNAĆ POSZCZEGÓLNYM CZŁONKOM ZARZĄDU PRAWO INDYWIDUALNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KATARZYNA WERONIKA MAURER I GRZEGORZ MAURER SĄ JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I OBOJE NIE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PAR. 181 BGB.2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAURER2021-08-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA WERONIKA2021-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAURER2021-08-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSKABER2021-08-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-08-09 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-08-09 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2022 okres OD 29.09.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów