CUKIERNICTWO ŁYSKAWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000905076
Numer REGON: 251475770
Numer NIP: 6211653311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23998/21/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 251475770 NIP 62116533112021-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNICTWO ŁYSKAWA SPÓŁKA JAWNA2021-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN2021-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KROTOSZYN ulica UL. GOŁĘBIA nr domu 5 kod pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN kraj POLSKA 2021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2021R., NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 831/2021. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.05.2021R., NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3232/2021 - ZMIENIONO §7 UST. 1.2021-06-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.07.2021R., NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3827/2021 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWĄ;2022-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-06-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 3 Z DNIA 17 LUTEGO 2021 ROKU WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH BOŻENA ŁUCJA ŁYSKAWA - NIP: 6211201508, REGON: 387788620 MARIANNA ŁYSKAWA-CZUBAK - NIP: 6211817758, REGON: 364102193 MICHAŁ ŁYSKAWA- NIP: 6211338064, REGON: 251471676 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2021R., REP. A NR 831/2021, NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNICTWO MICHAŁ ŁYSKAWA, MARIANNA ŁYSKAWA-CZUBAK, BOŻENA ŁYSKAWA SPÓŁKA CYWILNA,2021-06-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-06-09 do dziś
5. Numer REGON2514757702021-06-09 do dziś
6. Numer NIP62116533112021-06-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSKAWA-CZUBAK2021-06-09 do dziś
2. ImionaMARIANNA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSKAWA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ SEBASTIAN2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSKAWA-CZUBAK2021-06-09 do dziś
2. ImionaMARIANNA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSKAWA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ SEBASTIAN2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-06-09 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2021-06-09 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2021-06-09 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-06-09 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-09 do dziś
946 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów