FUNDACJA MOCNI W DUCHU

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000900518
Numer REGON: 388915144
Numer NIP: 7252309108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-10-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30610/23/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-05-14 do dziś
3. NazwaFUNDACJA MOCNI W DUCHU2021-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 60 kod pocztowy 90-058 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA MOCNI W DUCHU ODDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA2022-05-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-05-25 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 90-737 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-05-25 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA MOCNI W DUCHU ODDZIAŁ SZKOŁA RODZENIA2023-04-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2023-04-21 do dziś
3. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 35/ BUD. C kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2023-04-21 do dziś
31. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA MOCNI W DUCHU ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI2023-04-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2023-04-21 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PARKOWA nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 71-600 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2023-04-21 do dziś
41. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA MOCNI W DUCHU ODDZIAŁ PODKARPACKI2023-08-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROSNO gmina KROSNO miejscowość KROSNO2023-08-03 do dziś
3. Adresmiejscowość KROSNO ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 30 kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2023-08-03 do dziś
51. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA MOCNI W DUCHU ODDZIAŁ BIURO PODRÓŻY2023-08-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-08-03 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PIOTRA BOROWEGO nr domu 24 kod pocztowy 30-215 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-08-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.05.2021R.2021-05-14 do dziś
230.01.2022R. ZMIENIONO: §2 UST. 4, §15 UST. 1 I 2, §21 UST. 1, 2, 6, §22 UST. 3, §23 UST. 1, §28 UST. 1, DODANO: §2 UST. 7 I 8, §10 LIT. X I Y, §16 UST. 2 LIT. J, §22 UST. 5, §23 UST. 5, §28A, USUNIĘTO: §19 UST. 2, § 21 UST. 3, §22 UST. 5 I 62022-04-22 do dziś
321.02.2022 R. - DODANO: §3 UST. 2A - 2E2022-05-25 do dziś
422.08.2022R. ZMIENIONO: §2 UST. 8 ORAZ §22 UST. 3, DODANO: §21 UST. 62022-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2021-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z ZASTRZEŻENIEM INNYCH POSTANOWIEŃ STATUTU, SKŁADAĆ MOŻE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU SPRAW O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) EURO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO SKARBNIKA2022-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERLICZ2023-07-07 do dziś
2. ImionaWITOLD SZCZĘSNY2023-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZORSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaINGA KAROLINA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHOWICZ2021-05-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRECŁAW2021-05-14 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK ZARZĄDU2022-04-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZYK2021-05-14 do dziś
2. ImionaKAMILA MAGDALENA2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK ZARZĄDU2023-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2021-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACZEWSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2022-11-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2021-05-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUDLAREK2021-05-14 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ WOJCIECH2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBATHELT2023-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ STEFAN2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-05-14 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-05-14 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-14 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-05-14 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-05-14 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-14 do dziś
735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-14 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-14 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2022 okres OD 14.05.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.05.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów