CUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000881030
Numer REGON: 368419610
Numer NIP: 6172212493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447969/22/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368419610 NIP 61722124932021-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2021-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROCIN ulica UL. TATRZAŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2021-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JAROCINIE2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość JAROCIN ulica UL. ŚRÓDMIEJSKA nr domu 26 nr lokalu 5 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
21. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JAROCINIE2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość JAROCIN ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 3A kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
31. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PLESZEWIE2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość PLESZEW ulica UL. KRASZEWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
41. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KROTOSZYNIE2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KROTOSZYN ulica UL. SŁODOWA nr domu 1 kod pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
51. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 30 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
61. Firma oddziałuCUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2021-12-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2021-12-13 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. STRZELECKA nr domu 57 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2021-12-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2020R. REP. A NR 6123/2020, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.12.2020R., REP. A NR 6759/2020, NOTARIUSZ KONRAD KROCHMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: CUKIERNIA „ANIA” K.MALECHA KWAK & G.MALECHA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W JAROCINIE, PODJĘLI UCHWAŁĘ Z DNIA 23.11.2020R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ CUKIERNIA ANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2020R. REP. A NR 6123/2020, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.12.2020R., REP. A NR 6759/2020, NOTARIUSZ KONRAD KROCHMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE.2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „ANIA” K.MALECHA KWAK & G.MALECHA SPÓŁKA CYWILNA,2021-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-02-01 do dziś
5. Numer REGON3684196102021-02-01 do dziś
6. Numer NIP61722124932021-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALECHA-KWAK2021-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALECHA2021-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALECHA-KWAK2021-02-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALECHA2021-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-02-01 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2021-02-01 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-02-01 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2021-02-01 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-01 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2021-02-01 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-02-01 do dziś
847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.02.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów