„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXCHANGE GROUP” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000874216
Numer REGON: 241091792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9316/20/671]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241091792 NIP 57327597382020-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXCHANGE GROUP” SPÓŁKA JAWNA2020-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2020-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKABRYSTÓW nr domu 10 kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2020 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 76/78, REP. A NR 3384/20202020-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXCHANGE GROUP” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 76/78, REP. A NR 3384/20202020-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXCHANGE GROUP” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000514722 2020-12-18 do dziś
5. Numer REGON2410917922020-12-18 do dziś
6. Numer NIP57327597382020-12-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435168302020-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000501845 2020-12-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCICKA JAKUBOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA AGNIESZKA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARIA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaMONIKA ADRIANNA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARTA AGNIESZKA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI NASTĘPUJĄCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE: EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W CZĘSTOCHOWIE, MARCIN SOCHA-JAKUBOWSKI, TOMASZ KOSSOWSKI. WYŁĄCZA SIĘ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ INNYCH WSPÓLNIKÓW NIŻ WSKAZANI POWYŻEJ.2020-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435168302020-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000501845 2020-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2020-12-18 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-12-18 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-12-18 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-12-18 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-12-18 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-12-18 do dziś
790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-12-18 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-12-18 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów