IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BG 149 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852351
Numer REGON: 386633795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24503/20/8]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BG 149 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZEWSKA nr domu 10 kod pocztowy 50-122 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.07.2020 R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 49841/2020.2020-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859708462020-07-29 do dziś
4. Numer KRS0000839430 2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0203328442020-07-29 do dziś
4. Numer KRS0000260212 2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDA2020-07-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHOLCZYK2020-07-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAŃDA2020-07-29 do dziś
2. ImionaDAMIAN ADAM2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWICZ2020-07-29 do dziś
2. ImionaHUBERT2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2020-07-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD IG SP. Z O.O. SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW: - BARTOSZ ANDRZEJ ŚWIDA - PREZES ZARZĄDU, - DAMIAN ADAM HAŃDA - CZŁONEK ZARZĄDU, - HUBERT KOPROWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859708462020-07-29 do dziś
4. Numer KRS0000839430 2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-07-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-29 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-29 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-29 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-29 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-29 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-29 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów