SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851799
Numer REGON: 000039309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/20695/20/516]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. TbdINSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ2020-07-31 do dziś
2. TbdREGON 000039309 NIP 52500088502020-07-31 do dziś
3. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY2020-07-31 do dziś
5. Tbdnazwa rejestru REJESTR JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nr w rejestrze 00039309 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GODPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2020-07-31 do dziś
5. TbdNIE2020-07-31 do dziś
6. TbdNIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Tbdkraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-31 do dziś
2. Tbdmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RATUSZOWA nr domu 11 kod pocztowy 03-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA2020-07-31 do dziś
3. TbdITR@ITR.LUKASIEWICZ.GOV.PL2020-07-31 do dziś
4. TbdWWW.ITR.ORG.PL2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Tbd1STATUT SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY ZATWIERDZONY PRZEZ PREZESA CENTRUM W DNIU 28.08.20192020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. TbdCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. TbdPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. TbdPRZEKSZTAŁCENIE INSTYTUTU TELE- I RADIOTECHNICZNEGO W SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY NASTĄPIŁO Z DNIEM 1 KWIETNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NA PODSTAWIE ART.98 UST.2 W ZW. Z ART.133 USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2019 O SIECI BADAWCZEJ ŁUKSIEWICZ (DZ.U. Z 2019 POZ.534 ZE ZM.)2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstał przedsiębiorca
11. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY,2020-07-31 do dziś
2. TbdPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Tbd00000238012020-07-31 do dziś
5. Tbd0000393092020-07-31 do dziś
6. Tbd52500088502020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Organ założycielski
1
1. TbdPREZES CENTRUM ŁUKASIEWICZ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Tbd172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-31 do dziś
2. Tbd171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-31 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-31 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-07-31 do dziś
526 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2020-07-31 do dziś
627 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-31 do dziś
728 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2020-07-31 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-31 do dziś
927 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów