SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851766
Numer REGON: 000036044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/20991/20/215]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. TbdINSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ2020-07-28 do dziś
2. TbdREGON 000036044 NIP 52500088212020-07-28 do dziś
3. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI2020-07-28 do dziś
5. Tbdnazwa rejestru REJESTR JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nr w rejestrze 0000087250 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2020-07-28 do dziś
5. TbdNIE2020-07-28 do dziś
6. TbdNIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Tbdkraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-28 do dziś
2. Tbdmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 55 kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA2020-07-28 do dziś
3. TbdINSTYTUT@PIMOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL2020-07-28 do dziś
4. TbdWWW.PIMOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI FILIA W ŁODZI2020-07-28 do dziś
2. Tbdkraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-07-28 do dziś
3. Tbdmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA DUBOIS nr domu 110 kod pocztowy 93-465 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA2020-07-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Tbd119.09.2019 R.2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. TbdCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. TbdPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-28 do dziś
2. TbdOPIS SPOSOBU POWSTANIA PODMIOTU, DATA PODJĘCIA UCHWAŁY (OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU) ORAZ ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU, PODZIALE LUB PRZEKSZTAŁCENIU. W PRZYPADKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ TAKŻE DANE WSPÓLNIKÓW I ICH NUMERY W REJESTRZE LUB EWIDENCJI. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI W SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI NASTĄPIŁO Z DNIEM 1 KWIETNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NA PODSTAWIE ART. 98 UST 2 W ZW. Z ART. 133 USTAWY Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. O SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 534, Z PÓŻN. ZM.)2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstał przedsiębiorca
11. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, INSTYTUT BADAWCZY2020-07-28 do dziś
2. TbdPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-28 do dziś
3. Tbd00000872502020-07-28 do dziś
5. Tbd0000360442020-07-28 do dziś
6. Tbd52500088212020-07-28 do dziś
Rubryka 7 - Organ założycielski
1
1. TbdPREZES CENTRUM ŁUKASIEWICZ2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Tbd172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-28 do dziś
2. Tbd172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-07-28 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-28 do dziś
329 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-28 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-28 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-07-28 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-28 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-28 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-28 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów