JASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851732
Numer REGON: 386606031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23489/20/810]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SOŁTYSOWICKA nr domu 25A kod pocztowy 51-168 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CIECHOCINKU2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina CIECHOCINEK miejscowość CIECHOCINEK2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość CIECHOCINEK ulica UL. ZDROJOWA nr domu 13 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
21. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JASTRZĘBIEJ GÓRZE2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina WŁADYSŁAWOWO miejscowość JASTRZĘBIA GÓRA2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość JASTRZĘBIA GÓRA ulica UL. ROZEWSKA nr domu NAMIOT kod pocztowy 84-104 poczta JASTRZĘBIA GÓRA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
31. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina WŁADYSŁAWOWO miejscowość WŁADYSŁAWOWO2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość WŁADYSŁAWOWO ulica UL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu NAMIOT kod pocztowy 84-120 poczta WŁADYSŁAWOWO kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
41. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W USTRONIU MORSKIM2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina USTRONIE MORSKIE miejscowość USTRONIE MORSKIE2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość USTRONIE MORSKIE ulica UL. NADBRZEŻNA nr domu NAMIOT kod pocztowy 78-111 poczta USTRONIE MORSKIE kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
51. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. MARII RODZIEWICZÓWNY nr domu NAMIOT1 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
61. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. MARII RODZIEWICZÓWNY nr domu NAMIOT2 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
71. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LEGNICY2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA nr domu 5 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
81. Firma oddziałuJASKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWINOUJŚCIU2020-07-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2020-07-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica PL. WOLNOŚCI nr domu 6 NAMIOT kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2020 R.2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁKA2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁKA2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁKA2020-07-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-24 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-07-24 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-24 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-24 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-07-24 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-07-24 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów