SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851133
Numer REGON: 000039025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39770/20/616]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. TbdINSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ2020-07-24 do dziś
2. TbdREGON 000039025 NIP 52500084882020-07-24 do dziś
3. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH2020-07-24 do dziś
5. TbdNIE2020-07-24 do dziś
6. TbdNIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Tbdkraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-24 do dziś
2. Tbdmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WÓLCZYŃSKA nr domu 133 kod pocztowy 01-919 poczta WARSZAWA kraj POLSKA2020-07-24 do dziś
3. TbdITME@ITME.EDU.PL2020-07-24 do dziś
4. TbdWWW.ITME.EDU.PL2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Tbd112.09.2019 R., RADA NAUKOWA UCHWALIŁA STATUT INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ POD NAZWĄ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH; 15.10.2019 R., - PREZESA CENTRUM ŁUKASIEWICZ ZATWIERDZIŁ STATUT2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. TbdCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. TbdPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. TbdPRZEKSZTAŁCENIE INSTYTUTU TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH W SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH NASTĄPIŁO Z DNIEM 1 KWIETNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NA PODSTAWIE ART. 98 UST. 2 W ZW. Z ART. 133 USTAWY Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R. O SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 534 ZE ZM.).2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstał przedsiębiorca
11. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,2020-07-24 do dziś
2. TbdPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-24 do dziś
3. Tbd00001254392020-07-24 do dziś
5. Tbd0000390252020-07-24 do dziś
6. Tbd52500084882020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Organ założycielski
1
1. TbdPREZES CENTRUM ŁUKASIEWICZ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Tbd172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-24 do dziś
2. Tbd171 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-24 do dziś
271 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-24 do dziś
326 11 PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-07-24 do dziś
426 70 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2020-07-24 do dziś
520 59 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-24 do dziś
658 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2020-07-24 do dziś
791 01 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW2020-07-24 do dziś
868 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-24 do dziś
982 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów